ONS VOEDSELSYSTEEM MOET ANDERS

VOOR EEN DUURZAAM VOEDSELSYSTEEM

De vee-industrie is de grootste bron van dierenleed op aarde. Ook veroorzaakt ze wereldwijd grote problemen voor milieu, natuur en klimaat.

Daarom moeten we ons voedselsysteem dringend veranderen. De toekomst van de aarde en al haar bewoners staat op het spel.

In de vee-industrie zitten dieren opgesloten in krappe stallen en hokken, waar ze vrijwel geen ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Bovendien schaadt de industrie natuur en milieu (stikstof). Regenwouden verdwijnen om plaats te maken voor sojaplantages voor veevoer en wilde dieren worden in hun bestaan bedreigd. Daarnaast draagt de vee-industrie bij aan de klimaatcrisis en vormt ze een risico voor de gezondheid van mensen.

Teken daarom nu de petitie en laat de Verenigde Naties weten dat jij een toekomst zonder vee-industrie wil. 

De Verenigde Naties moeten nu in actie komen en cruciale maatregelen steunen om ons wereldwijde voedselsysteem te hervormen. In plaats van vee-industrie moeten we kiezen voor een sterk, veerkrachtig, duurzaam en diervriendelijk voedselsysteem voor iedereen.

Om dit te bereiken brengen we over de hele wereld mensen, organisaties en bedrijven samen uit alle sectoren waar de vee-industrie impact op heeft.

SLUIT Je ook aan?

No recent activity.