CZAS ZMIENIĆ ŚWIATOWY SYSTEM PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

CZAS ZMIENIĆ ŚWIATOWY SYSTEM PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

Hodowla przemysłowa jest największą przyczyną cierpienia zwierząt na świecie i szybko staje się jednym z kluczowych wyzwań środowiskowych naszych czasów.

Światowy system produkcji żywności znalazł się na krawędzi – waży się los nasz i naszej planety, jeśli nie zareagujemy i nie podejmiemy działań tu i teraz!

Hodowla przemysłowa jest tragedią dla zwierząt – dla zysku eksploatuje do granic możliwości miliardy z nich. Katastrofalne skutki intensywnej hodowli zwierząt wykraczają jednak poza cierpienie, które zadaje zwierzętom.

Hodowla przemysłowa wyniszcza środowisko, degraduje glebę, zanieczyszcza wodę, dziesiątkuje gatunki dzikich zwierząt, zagraża zdrowiu publicznemu i napędza kryzys klimatyczny.

Podpisz petycję i powiedz Zgromadzeniu Ogólnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, że hodowla przemysłowa nie ma przyszłości.

Lepsza przyszłość jest w naszym zasięgu, ale, by uchronić nas przed upadkiem, Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) musi poprzeć kluczowe działania na rzecz odejścia od hodowli przemysłowej i w jej miejsce stworzyć silny, odporny system żywnościowy, który będzie korzystny dla ludzi, zwierząt i planety.

Tworzymy ruch milionów osób na całym świecie oraz skupiamy organizacje i firmy z każdego sektora, który doświadcza wpływu hodowli przemysłowej.

Czy dołączysz do nas?

 

No recent activity.